Klíma-S Bt.

Címlap Hőszivattyúk Tények A gáz- és olajkészletek végesek!
A gáz- és olajkészletek végesek! PDF Nyomtatás E-mail

Ma már nem kevesen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy bolygónk olaj-és gázkészlete rohamosan fogy, és pár évtizeden belül akár teljesen kimerülhet. Ez teszi napjainkban egyre aktuálisabbá az alternatív energiaforrások felhasználását a kőolajjal és származékaival szemben. A nagy kérdés, hogyan válaszoljunk az energetikai kihívásokra?

A világ energiaigénye folyamatosan nő, amit egyre nehezebben lehet kielégíteni a hagyományos energiahordozókkal. Az egyre növekvő energiaszükséglet egyre magasabbra hajtja a földgáz, szén, olaj és az áram árát. Magyarországon ez a kérdés különösen fontos, hisz köztudott hazánk energia függősége: Magyarország energiaigénye 70%-ban importból van fedezve.

Országunk kötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-ig az összes energia szükségletének az 5%-át - ezen belül a villamos energia szükségletének a 3,6%-át - megújuló energiaforrásból fedezi.

Pályázzon Ön is a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2008. március 18-án közzétett energiatakarékossági pályázatára! Amennyiben hőszivattyús rendszer megvalósítását tervezi, társaságunk díjtalanul elkészíti pályázatát!

Pályázati feltételek 2008-ban:

A pályázat jellege: Utólagos finanszírozású, vissza nem térítendo támogatás és kedvezményes kamatozású hitel.

A támogatás mértéke: A hőszivattyús beruházás teljes (bruttó) összegének 25%-a, de maximum 1 millió forint.

A kedvezményes hitel mértéke: A hőszivattyús beruházás teljes (bruttó) összegének 100%-a, maximum 4 millió forint.

A pályázók köre: Magyar állampolgárságú magánszemélyek saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában. A saját tulajdon azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni lapján szerepelni kell a pályázó nevének (ha csak széljegyzet van, akkor adásvételi szerzodés is szükséges).
Pályázhatnak lakásszövetkezetek és társasházak is, ha az épület nem iparosított technológiával (panel) készült.

Mire lehet pályázni? Alapvetoen családi házakon, hagyományos építésu lakásokon, társasházakon megvalósuló hőszivattyús rendszerekre. Nem lehet pályázni pl. nyaraló, vagy hétvégi ház esetében. Lehet-e új, még csak tervezett, vagy most épülo házra pályázni? Igen lehet, de ebben az esetben a jogeros építési engedélyt is mellékelni kell.

Már megkezdett, vagy már megvalósult beruházásra lehet-e pályázni? Nem. Pályázni csak a még nem elkezdett, új hőszivattyús rendszerekre lehet. A pályázatban szereplo termékek megvásárlását és a kivitelezést csak a pályázat beadása után lehet megkezdeni.

Pályázati díj: nincs

Formai követelmények: Csak a közzétett adatlapot lehet használni. A pályázatot két példányban kell postai úton, ajánlva beadni.

Menetrend: Pályázni csak konkrét elképzelésre, és az erre vonatkozó, szakcég által készített árajánlatra lehet. Ezért a legfontosabb feladat, hogy Önnel együtt meghatározzuk, hogy Ön pontosan milyen hőszivattyús rendszert szeretne megvalósítani, és mi elkészítjük az erre vonatkozó árajánlatot (természetesen díjtalanul). Az árajánlat alapján díjtalanul elkészítjük az Ön pályázatát, Önnek csak alá kell azt írnia, illetve be kell szereznie egy három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot.

Az árajánlat és a pályázat Önt nem kötelezi, a megvalósítástól visszaléphet, illetve módosíthatja azt.

A pályázatokat április 14-tol kezdve (nem elobb!) kell Önnek beadnia (postai úton, ajánlva). Beadás után meg lehet kezdeni a beruházást.  A beadott pályázatról 7 munkanapon belül befogadó nyilatkozatot kellene kapnia a pályázónak. A befogadott pályázatról a befogadást követo 90 napon belül kell döntést hozni. A pályázót a döntésrol 15 napon belül kell értesíteni. Pozitív döntés esetén az Energia Központ Kht-tól a pályázó támogatási szerzodést kap postán, melyet alá kell írni, és a kézhezvételtol számított 30 napon belül vissza kell küldeni. A beruházást a szerzodés aláírásától számított két éven belül meg kell valósítani. A beruházás megvalósulása után 60 napon belül be kell jelenteni a készenlétet, összesíteni kell a számlákat, és egy egyszerű pénzügyi beszámolóval együtt be kell küldeni. A támogatás kifizetése (átutalással a pályázatban megadott, a pályázó saját nevén lévo bankszámlára). A megvalósulást követo 2. évtol kezdve öt évig monitoring adatszolgáltatást kérhetnek a megvalósult beruházásról (az energiafogyasztás alakulásáról).

 

www.klimasbt.com
Klíma-S Bt.